top of page

Skład Prezydium Komisji Międzyzakładowej:

Przewodniczący KM: Marcin PAWLUS

I Z-ca Przewodniczącego KM: Artur GŁÓD

II Z-ca Przewodniczącego KM: Jacek KOZDRÓJ

Z-ca Przewodniczącego KM: Patryk PLUCZYŃSKI

Z-ca Przewodniczącego KM: Paweł KOSTYCZ

bottom of page