top of page

Skład Prezydium Komisji Międzyzakładowej:

Przewodniczący KM - Marcin Pawlus


I Zastępca Przewodniczącego  KM - Artur Głód


II Zastępca Przewodniczącego (Skarbnik) KM -  Jacek Kozdrój


Zastępca Przewodniczącego – Jacek Fus


Zastępca Przewodniczącego – Łukasz Haligowski


Zastępca Przewodniczącego – Łukasz Kopacz 

bottom of page