top of page

Zasiłek Statutowy

Na podstawie uchwały Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność nr 8/2013, Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Podkarpackiego podjęła uchwałę ws. minimalnych wysokości zasiłków statutowych i zapomóg dla członków związku.

Wysokość minimalnych zasiłków i zapomóg:

- 150 zł - zasiłek z tytułu urodzenia dziecka (także dziecko martwo urodzone),

- 100 zł - zasiłek z tytułu adopcji dziecka,

- 150 zł - zasiłek z tytułu zgonu członka Związku,

- 100 zł - zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny /małżonka, dziecka, rodziców/,

Prawo do zasiłków związkowych przysługuje członkowi NSZZ „Solidarność” po 6-miesięcznym nieprzerwanym okresie przynależności do Związku.

bottom of page