top of page

Sejm 6 grudnia 2023


 

W dniu 6 grudnia 2023 r. przedstawiciele Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”: Jacek Łukasik Przewodniczący Rafał Bielecki – Z-ca Przewodniczącego Sebastian Kowalski – Z-ca Przewodniczącego Marcin Pawlus – Z-ca Przewodniczącego Jacek Kozdrój – Skarbnik Krajowej Sekcji Piotr Kubik – Członek Rady Jarosław Nożyński – Członek Rady Artur Głód – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Jacznik – Członek Komisji Rewizyjnej Jacek Świątkowski – Członek Komisji Rewizyjnej oraz przedstawiciele organizacji wojewódzkich: Jan Barteczko (Małopolska) Jacek Czosnykowski (Małopolska) Tomasz Dyguj (Łódzkie) Paweł Herma (Małopolska) Tomasz Kiepura (Łódzkie)

udali się do Sejmu RP, gdzie spotkali się z przedstawicielami Prezydium Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu X kadencji na czele z jej Przewodniczącym Tomasz Szymański. W spotkaniu uczestniczyli także posłowie Konrad Frysztak, Maria Małgorzata Janyska – polityk, posłanka na Sejm RP oraz Joanna Frydrych.

Podczas spotkania zostały przedstawione problemy z jakimi borykają się funkcjonariusze i pracownicy Policja oraz zaprezentowano „Program naprawczy Policji” przygotowany przez Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”.

Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że Policja wymaga szybkich zmian aby przywrócić jej atrakcyjność i prestiż oraz że po zakończeniu procedury wyboru Rządu na nową kadencję odbędą się kolejne spotkania.

Następnie przedstawiciele Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” udali się do głównego gmachu Sejmu RP, gdzie odbyła się konferencja prasowa podczas której Jacek Łukasik poinformował o tematyce spotkania oraz podziękował za dotychczasowe wpłaty na zbiórkę pieniędzy dla rodzin po poległych Wrocławskich Policjantach.

Po zakończeniu konferencji prasowej, związkowcy na zaproszenie udali się na spotkanie do Pani Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. W trakcie krótkiej wizyty Pani Marszałek zapewniła, że drzwi do jej gabinetu są zawsze otwarte oraz cieszy się, że przedstawiciele Policyjnej NSZZ Solidarność spotkali się z nową Komisją Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP. Przewodniczący Jacek Łukasik wręczył Pani Marszałek egzemplarz „Programu naprawczego Policji” prosząc o pomoc we wdrażaniu poszczególnych jego zapisów.

Opracowanie: Zespół prasowy

https://tvpolska.pl/konferencja-prasowa-rady…/16830/

https://tysol.pl/a114078-s-funkcjonariuszy-i-pracownikow…

Po zakończeniu konferencji prasowej, związkowcy na zaproszenie udali się na spotkanie do Pani Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. W trakcie krótkiej wizyty Pani Marszałek zapewniła, że drzwi do jej gabinetu są zawsze otwarte oraz cieszy się, że przedstawiciele Policyjnej NSZZ Solidarność spotkali się z nową Komisją Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP. Przewodniczący Jacek Łukasik wręczył Pani Marszałek egzemplarz „Programu naprawczego Policji” prosząc o pomoc we wdrażaniu poszczególnych jego zapisów.


Opracowanie:


Zespół prasowyComments


bottom of page