top of page

Nagrody nie dla wszystkichW związku z docierającymi do nas informacjami, że w ramach przekazanej dodatkowej puli 120 mln zł na nagrody z okazji Święta Policji 2023 r., o których poinformował Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w MSWiA, nie wszyscy funkcjonariusze i pracownicy Policji otrzymali minimalna nagrodę w wysokości 1000 zł brutto, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowych NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji zrzeszonych w Krajowej Sekcji wystąpili w ramach zapytania o dostępie do informacji publicznej do Komendantów Wojewódzkich, Miejskich i Powiatowych z obszarów swojego działania o udzielenie następującej informacji:1. Przekazania danych o wypłaconych nagrodach dla funkcjonariuszy i pracowników Policji z rozbiciem na stanowiska, grupy zaszeregowania, określeniem najniższej nagrody, średniej, najwyższej nagrody, ilości nie przyznanych nagród.2. Kryteriach jakie obowiązywały w danej jednostce Policji.Celem tej akcji jest wypracowanie jednakowych zasad przyznawania nagród w całej naszej instytucji. Ponadto w obawie o ponowną uznaniowość specjalnych nagród, które mają być wypłacone po nowelizacji tegorocznego budżetu pod koniec września lub początkiem października, chcemy, aby Nasz wniosek przedstawiony w dniu 10 lipca 2023 r. podczas spotkania w MSWiA dotyczący równego przyznania nagrody wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji w równej kwocie, który spotkał się z akceptacją pozostałych central związkowych służb mundurowych podległych MSWiA został uzgodniony na poziomie ministerialnym i przekazany do realizacji przez Komendy Główne Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej.
Opracowanie:K.S. – zespół prasowy Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność"

コメント


bottom of page