top of page

Komunikat

Porozumienie pomiędzy Rządem a Solidarnością podpisane

Treść porozumienia wraz z załącznikami (projekty aktów prawnych) mają zostać podane do publicznej wiadomości, bieżące informacje w tej sprawie będzie można śledzić na stronie internetowej Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" www.solidarnosc.org.pl

https://www.tysol.pl/a105435-Piotr-Duda-o-porozumieniu-z...

Informujemy, że planowane podwyżki zgodnie z zawartym porozumieniem obejmą służby podległe MSWiA - funkcjonariuszy i pracowników członków Korpusu Służby Cywilnej.

Odnośnie informacji o podwyżce na poziomie 8% to przypominamy, że są to doniesienia medialne. Ze strony NSZZ "Solidarność" nigdy nie została podana wysokość podwyżki dla sfery budżetowej. Informacje o jej wysokości podał w dniu 7 czerwca 2023 r. Premier Mateusz Morawiecki.

Z uwagi na rozbieżności w wystąpieniu Premiera Mateusza Morawieckiego i przekazanymi informacjami a komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczącej podwyżki lub jednorazowej nagrody specjalnej dla sfery budżetowej oczekujemy na opublikowanie projektów aktów prawnych wprowadzających te rozwiązania. Dopiero wtedy będziemy mogli merytorycznie odnieść się do zawartych w nich rozwiązań.


https://www.gov.pl/.../przelomowe-rozwiazania-dla...

Pragniemy zaznaczyć, że NSZZ „Solidarność” jako jedyny związek prowadził rozmowy ze strona Rządową i dzięki tym negocjacjom udało się wynegocjować dodatkowe środki finansowe w wysokości 1171,25 mln zł – oznaczone jako środki dla wszystkich pracowników i funkcjonariuszy sfery budżetowej, które trafią na ich konta jeszcze w tym roku.

Jako reprezentanci funkcjonariuszy i pracowników Policji uważamy, że niezależnie od podpisanego porozumienia, realna podwyżka naszych wynagrodzeń w instytucji dbającej o bezpieczeństwa naszego kraju przez 24h przez cały rok, aby przywrócić prestiż i godność zawodów funkcjonariusza i pracownika Policji powinna wynieść wskaźnik inflacji + 4%.bottom of page