top of page

Policyjna Solidarność wybrała Przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji na kadencje 2023-2028.

Do historii przeszła Tymczasowa Rada i po wielomiesięcznej pracy na rzecz utworzenia struktur krajowych Policyjnej Solidarności w poniedziałek 8 maja 2023 r. Delegaci z 12 organizacji NSZZ "Solidarność" zrzeszających Funkcjonariuszy i Pracowników Policji dokonali wyboru władz krajowych.


Wybory władz Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” odbyły się w Warszawskiej siedzibie „Solidarności”. Obradom przewodniczył Bartłomiej Mickiewicz - Przewodniczący Sekretariatu Służ Publicznych NSZZ „Solidarność”.


Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi Przewodnicząca Krajowej Komisji Wyborczej "S" Ewa Zydorek, Zastępca Przewodniczącej KKW "S" Jerzy Wielgus, Sekretarz KKW "S" Katarzyna Mackiewicz, przedstawiciele KKW „S" Daniel Pokuta, Dariusz Skorek.


Podczas spotkania przyjęto Regulamin Krajowej Sekcji FiP Policji NSZZ "Solidarność" oraz m. in. uchwałę o przystąpieniu do Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarności”.


Ponadto omówiono dotychczasową działalność organizacji, bieżące problemy dotyczące Policji i propozycje założeń do zrealizowania w najbliższym czasie w celu poprawy warunków pracy i służby w Policji.


Najważniejszym punktem było bez wątpienia wybranie władz Krajowej Sekcji. Pomimo czterech zgłoszonych kandydatów na Przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji, już w pierwszej turze dokonano wybrano Przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji, którym został Jacek Łukasik z organizacji Małopolskiej. Jacek Łukasik po ogłoszeniu wyników głosowania podziękował za zaufanie i wybór na tą zaszczytną funkcję.


Z uwagi, że były to pierwsze wybory władz statutowych Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” w najbliższych dniach zostaną zakończone procedury rejestrowe i kwestie organizacyjno-techniczne, po zakończeniu których Rada Krajowej Sekcji będzie mogła niezwłocznie realizować swoje zadania.


Nie mniej po zakończeniu Walnego Zjazdu Delegatów odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Krajowej Sekcji na którym powołano Prezydium Rady Krajowej Sekcji oraz przyjęto pierwsze uchwały organizacyjne. Jednocześnie Komisja Rewizyjna Krajowej Sekcji ukonstytuowała się i dokonała wyboru Przewodniczącego, którym został Artur Głód z Podkarpacia.


Zgodnie z Regulamin, siedziba Krajowej Sekcji FiP Policji NSZZ "Solidarność" znajduję się w Regionie Małopolskim NSZZ "Solidarność" w Krakowie.


Pełny skład osobowy Krajowej Sekcji FiP Policji na kadencję 2023-2028:


RADA KRAJOWEJ SEKCJI

Prezydium:

1. Jacek Łukasik – Przewodniczący

2. Rafał Bielecki – Wiceprzewodniczący

3. Bartłomiej Gorzelańczyk – Wiceprzewodniczący

4. Sebastian Kowalski – Wiceprzewodniczący

5. Hanna Kurkiewicz – Wiceprzewodnicząca

6. Aleksander Krzywniak – Wiceprzewodniczący

7. Marcin Pawlus – Wiceprzewodniczący

8. Krzysztof Potaczek – Wiceprzewodniczący

9. Krzysztof Sadowski – Wiceprzewodniczący

10. Radosław Szymański – Wiceprzewodniczący

11. Bartosz Malowicki – Sekretarz

12. Jacek Kozdrój – Skarbnik

Pozostali członkowie:

13. Grzegorz Kołaczek

14. Piotr Kubik

15. Dawid Lizak

16. Maria Łukasik

17. Oliwier Martyna

18. Michał Niemczyk

19. Jarosław Nożyński

20. Mirosław Soboń

21. Michał Strzelec

22. Marcin Strzymiński

23. Robert Weronis

24. Piotr Zadka


KOMISJA REWIZYJNA KRAJOWEJ SEKCJI:

1. Artur Głód – Przewodniczący

2. Leszek Jacznik

3. Paweł Nowacki

4. Arkadiusz Sobczyński

5. Jacek Świątkowski


Delegaci na Kongres Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”:

1. Jacek Łukasik

2. Rafał Bielecki

3. Bartłomiej Gorzelańczyk

4. Sebastian Kowalski

5. Marcin Pawlus

6. Krzysztof Sadowski

7. Radosław SzymańskiKommentare


bottom of page