top of page

Akcja 41

AKCJA 41

Rada Tymczasowa Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”, podjęła decyzję o rozpoczęciu drugiego etapu protestu pn. „Akcja 41”.

Niestety z uwagi na bierną postawę strony służbowej, brak odpowiedzi na nasze postulaty oraz co gorsza, docierające do nas informacje, że propozycje przedstawione przez Ministra Mariusza Kamińskiego w dniu 4 października 2022 r, są w znacznej części akceptowane przez część organizacji związkowych, nie napawają nas optymizmem. Zapowiadanie jedynie nieznacznych modyfikacji w przedstawionych przez stronę rządową propozycjach, w pełni uzasadnia podjęcie przez nas kolejnego etapu akcji protestacyjnej pod kryptonimem: „Akcja 41”.

W związku z powyższym, zwracamy się do wszystkich Funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach wykonawczych tzw. „pierwszej linii” - głównie z prewencji i ruchu drogowego o dokładną analizę sytuacji bytowo-materialnej sprawcy wykroczenia, którą dokonacie za sprawą jego rozpytania, a następnie ustalenie, czy wymieniony sprawca wyraża żal za popełnione wykroczenie. Jeżeli uznacie, że osoba popełniająca wykroczenie okazała skruchę, to pamiętajcie o stosowaniu art. 41 KW, który przewiduje możliwość pouczenia takiej osoby.

Kierujemy również apel do wszystkich funkcjonariuszy w służbach kryminalnych, by nie ulegali naciskom by sprawy prowadzić - kończyć „pod statystykę”. Wiemy jak trudna i ciężka jest służba w pionach kryminalnych, ale drodzy funkcjonariusze, wykonujcie ją sumiennie bez narażenia się na błędy. Każda osoba, z którą wykonujecie czynności, powinna być starannie wysłuchana. Pewnych rzeczy nie da się przyśpieszyć. I o tym powinni pamiętać również Wasi przełożeni oraz prokuratorzy. Statystyka nie powinna determinować naszej pracy, lecz dobro społeczeństwa i skuteczność w ujawnianiu i doprowadzeniu do skazania sprawców przestępstw.

Pamiętajcie nic o nas bez nas! Tylko dzisiaj i tylko wspólnie możemy wynegocjować godne uposażenie dla funkcjonariuszy i godne zarobki dla pracowników naszej Policji. Zaprzepaszczona okazja szybko do nas nie wróci........ . Potem nikt się nad nami nie pochyli.....

Comentarios


bottom of page