top of page

Wybory władz organizacji na kadencję 2023-2028


W dniu 25 lutego 2023 roku w biurze Regionu Podkarpackiego NSZZ „Solidarność” przy ul. Słowackiego w Krośnie, odbyło się Międzyzakładowe Walne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Podkarpackiego, które dokonało wyboru władz organizacji na kadencje 2023 – 2028. Po stwierdzeniu prawomocności zebrania przez Komisję Skrutacyjną przystąpiono do obrad.

Zebranych gości przywitał przewodniczący organizacji Marcin Pawlus, który przedstawił dotychczasową działalność związku oraz podziękował za owocną i pozytywną współpracę

z członkami zarządu jak również z członkami Komisji Rewizyjnej – której, przewodniczący nie miał żadnych zastrzeżeń co do działalności zarządu. W trakcie wyborów obecny był także Tadeusz Majchrowicz – zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” odpowiedzialny za struktury terenowe, który podziękował za włożony trud w działalność naszej organizacji i życzył dalszego rozwoju, oraz Z-ca Przewodniczącego Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” – Krzysztof Fal i Z-ca Przewodniczący Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” – Lucjan Fejkiel.

Po sprawozdaniach przystąpiono do wyboru władz organizacji na kadencję 2023 – 2028.

Wyniki wyborów:


Prezydium Komisji Zakładowej: Przewodniczący KM - Marcin Pawlus – KMP Krosno I Zastępca Przewodniczącego KM - Artur Głód – KMP Krosno II Zastępca Przewodniczącego (Skarbnik) KM - Jacek Kozdrój – KMP Krosno Zastępca Przewodniczącego – Jacek Fus – KPP Łańcut Zastępca Przewodniczącego – Łukasz Haligowski - OPP Rzeszów Zastępca Przewodniczącego – Łukasz Kopacz – KPP Mielec


Pozostali Członkowie Komisji Międzyzakładowej Arkadiusz Radomski


Skład Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej Przewodniczący MKR: Mirosław Rucki Członek MKR: Adrian Śliwiński Członek MKR: Paweł Fornal


Delegaci do Sekcji Krajowej Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Marcin Pawlus Jacek Kozdrój Artur Głód


Delegaci do Regionu Podkarpackiego NSZZ „Solidarność” Marcin Pawlus Artur Głód


Po przeprowadzonych głosowaniach obrady zostały zakończone. Następnie w trakcie wolnej dyskusji przyjęto założenia i cele organizacji na pięcioletnią kadencje.Kommentare


bottom of page