top of page

Spotkanie z wiceministrem MSWiA

W dniu 28 grudnia 2023 przedstawiciele Krajowa Sekcja Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność" odbyło się spotkanie w gmachu ministerstwa z wiceministrem MSWiA w celu omówienia współpracy i bieżących problemów.

W spotkaniu z Czesław Mroczek  - Sekretarz Stanu MSWiA udział wzięli Jacek Łukasik Przewodniczący Rady oraz Artur Głód Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

W trakcie spotkania poruszono temat wakatów policyjnych oraz przyszłorocznych podwyżek w związku z prezydenckim wetem. Jak potwierdził dzisiaj Premier Donald Tusk, waloryzacja przyszłorocznych wynagrodzeń funkcjonariuszy i członków KSC nie jest zagrożona.

Dyskusja w zakresie poprawy sytuacji kadrowej zawarta w "Programie naprawczym Policji" będzie opierać się na przygotowaniu konkretnych rozwiązań i propozycji zmian w aktach prawnych przygotowywanych wspólnie pomiędzy związkiem a resortem.

Uzgodniono, że kontakty pomiędzy związkiem a Ministerstwem będą odbywać się bezpośrednio do czasu ustanowienia Pełnomocnika MSWiA.

Jako związek zapewniliśmy Pana Ministra o dialogu i pełnej gotowości współpracy w naprawie sytuacji funkcjonariuszy i pracowników Policj. Zadeklarowaliśmy podczas spotkania, że jesteśmy partnerem, który będzie pomagał w zrozumieniu przez ministerstwo potrzeb policjantów i pracowników z pierwszej linii bo to oni wykonują obecnie najcięższą pracę i służbę - powiedział po spotkaniu Jacek Łukasik.

Opracowanie:

Zespół prasowy


Commentaires


bottom of page