top of page

Sejm odrzucił podwyżkę dla Pracowników Policji


W dniu 27 stycznia Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy budżetowej na 2022 r. w tym zwiększenie budżetu Policji o ponad 300 mln zł. co umożliwiłoby przeznaczanie tych środków na podwyżki dla Pracowników Policji.

Jedyna planowana podwyżka przewidziana dla Pracowników Policji wyniesie 328 zł brutto w ramach tzw. ustawy budżetowej.

Pragniemy zaznaczyć, że Pracownicy Policji są ważnym ogniwem w prawidłowym funkcjonowaniu całej Policji, obecnie osoby posiadające wysokie kompetencje, dostęp do informacji niejawnych, odpowiadające za prawidłowy przepływ informacji zbliżają się ze swoimi pensjami do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Bardzo trudno będzie utrzymać w naszych szeregach wykwalifikowanych pracowników dla których bardziej atrakcyjna pod względem finansowym jak i w zakresie odpowiedzialności będzie w sektorze prywatnym.

Liczymy, że zarówno Komendant Główny Policji jak i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dostrzegą problem, który narasta od kilku lat i przy najbliższej okazji nowelizacji budżetu i pojawieniu się nadwyżki budżetowej będą walczyli o przeznaczenie jej na podwyżki w celu utrzymania poziomu bezpieczeństwa Państwa i jego Obywateli.

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Podkarpackiego wraz z pozostałymi Organizacjami w kraju będą wspólnie

w dalszym ciągu prowadzić działania na rzecz poprawy warunków płacowych Pracowników Policji.

Comments


bottom of page