top of page

Nowa "kilometrówka"Po ponad 15 latach Minister Infrastruktury podpisał w dniu 22 grudnia 2022 roku ROZPORZĄDZENIE zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, które wprowadza nowe stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w podróżach, które będą obowiązywać 14 dni od ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw tj. od 17 stycznia 2023 roku.


Co ważne w rozporządzeniu ujęto sytuacje przejściową tj.:


"W przypadku gdy oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed 17 stycznia 2023 r., do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów używania pojazdów do celów służbowych będą stosowane nowe stawki".


Przedmiotowe rozporządzenie podnosi stawki za 1 kilometr:


§ 2. Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:


1) dla samochodu osobowego:


a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,


b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł,


2) dla motocykla – 0,69 zł,


3) dla motoroweru – 0,42 zł.


Przykład:


Dystans / jest / będzie


50 km - 41,79 zł - 57,50 zł


100 km - 83,58 zł - 115,50 zł


125 km - 104,48 zł - 143,75 zł


150 km - 125,34 zł - 175,50 zł


300 km - 250,74 zł - 345,00 zł

Комментарии


bottom of page