top of page

Co z podwyżką i awansami od 1 stycznia 2022 r.?

Koniec roku 2021 za trzy dni, a do chwili obecnej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie przedstawił projektów aktów prawnych wypełniających treść porozumienia zawartego w dniu 24 września 2021 r. pomimo, że Komendant Główny Policji w dniu 9 grudnia 2021 r. podczas spotkania z przedstawicielami NSZZ "Solidarność" poinformował, że projekt rozporządzenia przygotowany przez KGP został przedłożony Panu Ministrowi.


W związku z powyższym w dniu 28 grudnia 2021 r. w imieniu Organizacji Międzyzakładowych NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji zostało wystosowane pismo do Ministra Mariusza Kamińskiego (przesłane za pomocą ePUAP) z prośbą o informację określająca termin publikacji projektów aktów prawnych tak ważnych dla Funkcjonariuszy Policji i pozostałych służb mundurowych podległych MSWiA.


Liczymy na szybką odpowiedź Pana Ministra - o dalszych szczegółach będziemy informować.
Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page