top of page

20% podwyżki - o co postulujemy.

W ostatnim czasie pojawiają się informację dotyczące powtórki epidemii wśród Policjantów która miała miejsce w 2018 roku. Epidemia ta podobnie jak w 2021 roku rozpoczęła się wśród policjantów liniowych i zaczęła się rozprzestrzeniać po całym kraju sięgając coraz to wyższych stanowisk. Obecnie pojawiają się informację, że opieka medyczna co raz więcej kosztuję dlatego z uwagi na poziom inflacji trzeba będzie ponownie sprawdzić stan swojego zdrowia zanim w 2023 r. ceny za lekarstwa czy wizyty u lekarzy pójdą w górę.

Zresztą przedstawione w dniu 05.08.2022r stanowisko wspomnianej rady w sprawie waloryzacji uposażeń w 2023 r. jest jednoznaczne – 20% waloryzacja to absolutnie minimum jakie powinno być zastosowane w sferze budżetowej! Jakie środki trafią na nasze konta zakładając waloryzację 20% przedstawiają tabele na zdjęciu nr 2.


Czy postulowana podwyżka 20% jest za duża?


Jeżeli weźmiemy propozycję Rządu o podniesieniu minimalnej wynagrodzenia o 373 zł z dniem 1 stycznia 2023 r., a następnie o kolejne 67 zł z dniem 1 lipca 2023 r. to da nam podwyżkę w wysokości 440 zł w stosunku do zakładanych 250 zł podwyżki u najmniej zarabiających funkcjonariuszy.


Patrząc na rosnące koszty życia, utrzymania mieszkań i domów czy samych dojazdów do pracy zwaloryzowana kwota bazowa na poziomie 20%, życia nam nie odmieni, ale pozwoli utrzymać w miarę różnicę pomiędzy wysokością uposażeniem funkcjonariuszy pełniących służbę niejednokrotnie z narażeniem życia a wysokością minimalnego wynagrodzeniem w sektorze prywatnym. Doprowadzenie do spłaszczenia w wysokości uposażenia

a wynagrodzenia sprawi, że ciężka służba policjantów będzie mniej atrakcyjna niż praca

w sektorze prywatnym.


W tym miejscu należy głośno powiedzieć, dlaczego nawet 20% waloryzacja nie wpłynie znacząco na poprawę naszych płac. Jest to efekt błędów popełnionych w ostatnich latach przez organizacje związkowe, które godziły się, aby wywalczone podwyżki przez liniowych Policjantów były w formie zwiększania dodatków, które w chwili obecnej stanowią już blisko 50% składowych naszego uposażenia. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, które może mieć katastrofalne skutki w przyszłości, jeżeli któryś z rządów w wpadnie na pomysł, aby zmienić ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym i wprowadzi zapis aby naliczanie podstawy emerytury było z wybranych 10 najlepszych lat ale z samego uposażenia bez dodatków stałych.


Podkreślić należy że w ostatnich 7 latach uposażenie policjantów wzrosło o średnio

o około 2200 zł brutto ale w dużym stopniu było spowodowane brakiem podwyżek

i waloryzacji kwoty bazowej w latach 2012-2016. Dzięki tym podwyżką służba w Policji znowu zaczęła być opłacana w miarę godnie. Nie miej mając na uwadze powyższe i aby nie dopuścić do obniżenia atrakcyjności zawodu policjanta, liczymy że nasze argumenty trafią do strony Rządowej i wysokość waloryzacji w ramach uzgodnień w Radzie Dialogu Społecznego zostanie skorygowana w projekcie ustawy budżetowej która trafi do Sejmu.


Comments


bottom of page